"ATAM MƏNİ SEVİR-Məsuliyyətli Atalığın Əhəmiyyətinin Aşılanması" layihəsi

9 İyun 2021

"ATAM MƏNİ SEVİR-Məsuliyyətli Atalığın Əhəmiyyətinin Aşılanması" layihəsi

"ATAM MƏNİ SEVİR-Məsuliyyətli Atalığın Əhəmiyyətinin Aşılanması" layihəsi çərçivəsində hazırlanan məlumatlandırıcı təsviri təqdim edirik

"Müxtəlif cəmiyyətlərdə uşağın cinsə görə seçim təcrübəsi istiqamətində geniş yayılmış gender normaları və ənənələrinə əsasən gələcəkdə valideynlərə sosial-iqtisadi qayğı göstərməsi üçün ailədə oğlan uşağının olmasına daha çox üstünlük verilir.

📍İstifadə olunan məlumatın mənbəyi: “Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Mövcud Vəziyyət və İmkanlar” ©️ UNFPA Azərbaycan

Qeyd edək ki, "ATAM MƏNİ SEVİR – Məsuliyyətli Atalığın Əhəmiyyətinin Aşılanması" layihəsi Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi (UN Women) və BMT-nin Əhali Fondunun (UNFPA) birgə həyata keçirdiyi “EU4GenderEquality: Birlikdə gender stereotiplərinə və gender-əsaslı zorakılığa qarşı" proqramı çərçivəsində NAYORA tərəfindən təşkil edilmişdir.