"Qadınlara qarşı istifadə olunan stereotiplər" mövzusunda ikinci ictimai görüş baş tutacaq.

14 İyun 2020

"Qadınlara qarşı istifadə olunan stereotiplər" mövzusunda ikinci ictimai görüş baş tutacaq.

Son müraciət tarixi: 19 İyun 2020

MÜRACİƏT ET

AZE : Əfsuslar olsun ki, cəmiyyətimizdə tarix boyu “Qız qalar qızıla dönər”, “Qızını döyməyən dizini döyər”, “Qızı özbaşına buraxsan ya halvaçıya gedər, ya zurnaçıya” kimi atalar sözləri  formalaşıb.  Bu kimi deyimlər qadınların cəmiyyətdə düzgün yer tutmalarına maneələr törədib, onlarda özlərinə qarşı inamsızlıq yaradıb, qadınlara qarşı daima ayrı-seçkilik nümayiş olunub. Bəs bütün bunları: qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi və stereotipləri  necə aradan qaldıra bilərik?

NAYORA və “Gender Talks” təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə “Qadın və qızlara qarşı zorakılıqla mübarizə” adlı ictimai müzakirələr silsiləsinin ikinci ictimai görüşü də elə məhz qadınlara qarşı istifadə edilən gender əsaslı stereotiplər haqqında olacaq.

BMT-nin Baş Assambleyasının Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyaya əsasən  “Qadınlara qarşı ayrı-seçkilik” qadınların ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq kişi və qadınların hüquq bərabərliyi əsasında və siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və ya hər hansı digər sahədə insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının tanınmasının, istifadə edilməsinin və ya həyata keçirilməsinin əngəllənməsinə və ya heçə endirilməsinə səbəb olan və ya bu məqsədi daşıyan, cinsi əlamətə görə hər hansı fərqləndirmə, istisna, yaxud məhdudiyyət deməkdir.”

İndi onların səslərinə səs vermək zamanıdır! #QadınZorakılığınaYox deyərək biz qadın və qızlara qarşı olan stereotiplərin qarşısının alınmasında böyük irəliləyişlər əldə edə bilərik.

Bu məqsədlə hər birinizi ictimai görüşə qatılaraq qadın və qızların səsini cəmiyyətə çatdırmağa dəstək olmağa və bu mövzuda fikirlərinizi səsləndirməyə dəvət edirik

-----------------------

İkinci ictimai görüş haqqında məlumat:

Mövzu: Qadınlara qarşı istifadə olunan gender əsaslı stereotiplər

Moderator: Gənclərlə iş üzrə ekspert Məryəm Məcidova

Təlimçi: Gender Bərabərliyi üzrə mütəxəssis və pedaqoq Zümrüd Cəlilova Hutton

Müraciət üçün link: https://bit.ly/2AwnHfz
Müraciət üçün son tarix: 19 iyun 2020

Nəzərinizə çatdıraq ki, ictimai müzakirələr uzunmüddətlidir və silsilə olaraq hər həftə müxtəlif gender mövzularında keçiriləcəkdir.

Qeyd 1: Qeydiyyatdan bir dəfə keçən şəxslər növbəti ictimai görüşlərdə iştirak edə bilərlər. (Link email ünvanlarınıza göndəriləcək)

Qeyd 2: Silsilə müzakirələr ZOOM  platformasında onlayn formatda keçiriləcəkdir. (Zəhmət olmasa proqramı yükləyin)

 

#QadınZorakılığınaYox  #LetYourVoiceBeHeard

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RUS: К сожалению, в нашем обществе сформировались высказывания («Слова Отцов»), которые принижали женщин и их роль в обществе на протяжении всей истории. Такого рода заявления, которые легко преобразовываются в стереотипы не позволяют женщинам занять свое законное место в обществе, развивают в них чувство неуверенности и неполноценности, и всегда позволяют оправдывать половую дискриминацию в отношении женщин.

Вторая встреча из серии общественных обсуждений “борьба с насилием в отношении женщин и девочек”, организованная НСМОАР и инициативной группой “Gender Talks”, будет посвящена именно гендерным стереотипам, которые часто используются и высказываются в адрес женщин и негативно влияют на их жизнь и деятельность.

В соответствии с Конвенцией Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) - «дискриминация в отношении женщин» означает препятствование или подрыв признания, использования или осуществления основных свобод на основе равенства между мужчинами и женщинами независимо от их семейного положения и в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области - любые различия, исключения или ограничения по признаку пола.

Сейчас самое время выступить против подобных стереотипов и предрассудков в отношении женщин и девочек.Мы приглашаем каждого из вас принять участие в открытом собрании, чтобы поддержать и побороть дискриминацию по половому признаку. 

Информация о втором собрании:

Тема: Гендерные стереотипы, используемые против женщин

Модератор: Марьям Меджидова, эксперт по делам молодежи

Тренер: специалист по гендерному равенству Зюмрюд Джалилова Хаттон

Ссылка для подачи заявок: https://bit.ly/2AwnHfz

Последний срок подачи заявок : 19 июня 2020 г.

Для сведения публичные обсуждения длительные и будут проводиться еженедельно на различные гендерные темы.

Примечание 1: После регистрации вы сможете непосредственно участвовать и в следующем онлайн мероприятии.( будем высылать линк на ваш почтовый адрес.)

Примечание 2: Серия обсуждений будет проходить онлайн на платформе ZOOM (скачайте заранее мобильное приложение).

 

#QadınZorakılığınaYox  #LetYourVoiceBeHeard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG: Unfortunately, throughout our history, a lot of discriminative proverbs became part of the culture that demean women and limit their freedoms and rights . Gender stereotypes hold women back in the workplace and prevent women from taking their rightful place in society. Gender stereotyping presents a serious obstacle to the achievement of real gender equality and feeds into gender discrimination.

The second public meeting of the series of public discussions "Combating Violence Against Women and Girls" organized by NAYORA and the Gender Talks initiative group will be about gender-based stereotypes used against women.

Pursuant to the UN General Assembly Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women "Discrimination against women" means obstructing or undermining the recognition, use or exercise of fundamental freedoms on the basis of equality between men and women, regardless of their marital status, and in political, economic, social, cultural, civil or any other field, any distinction, exception, or restriction on the basis of sex.

It is time to eliminate the gender-based stereotypes and we invite everyone to break free from the shackles that hold society down.

 Information about the second public meeting:

Topic: Gender-based stereotypes used against women.

Moderator: Maryam Majidova, expert on youth affairs

Trainer: Gender Equality Specialist and Educator Zumrud Jalilova Hutton

Link to apply: https://bit.ly/2AwnHfz

Deadline for applications: June 19, 2020 Please note that public discussions are continuous and will be held every week.

Note 1: Once registered, you can attend the next public meetings too (Link will be sent to your email)..

Note 2: The series of discussions will be held online at ZOOM (Please download the app).

 

#QadınZorakılığınaYox  #LetYourVoiceBeHeard