24 Yanvar Beynəlxalq Təhsil Günü

24 Yanvar 2021

24 Yanvar Beynəlxalq Təhsil Günü

2018-ci il dekabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası qlobal sülhün və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində təhsilin rolunun vacibliyini qeyd edərək 24 yanvarın Beynəlxalq Təhsil Günü elan edilməsi barədə qətnamə qəbul etmişdir.

Dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvi elmin insan həyatındakı əhəmiyyətini, onun yaradıcı rolunu düzgün qiymətləndirmiş və bunu öz fəlsəfi və kamil cümlələri çərçivəsində çox ustalıqla vurğulamışdır: "Qüvvət elmdədir başqa cür heç kəs,heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz"

#NAYORA