9 iyul Azərbaycan Respublikası Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının peşə bayramı günüdür.

9 İyul 2021

9 iyul Azərbaycan Respublikası Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının peşə bayramı günüdür.

9 iyul Azərbaycan Respublikası Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının peşə bayramı günüdür.

Dövlətimizin xarici siyasi-iqtisadi əlaqələrini tənzimləyən, müxtəlif ölkələrdə daim şərəf və ləyaqətlə ölkə maraqlarını təmsil və müdafiə edən diplomatlarımızı bu gün münasibətilə NAYORA komandası adından səmimi qəlbdən təbrik edir, işlərində daim uğurlar və müvəffəqiyətlər arzu edirik.