Avstriyada baş tutacaq "Məlumatlı olmaqdan təlimçi olmağa doğru" təlim kursu

14 Mart 2020

Avstriyada baş tutacaq "Məlumatlı olmaqdan təlimçi olmağa doğru" təlim kursu

Son müraciət tarixi: 31 Mart 2020

MÜRACİƏT ET

Avstriyada baş tutacaq "Məlumatlı olmaqdan təlimçi olmağa doğru" təlim kursu

⌛ Tarix: 25-31 May 2020

Məkan:  Yspertal, Avstriya

✔Proqramın məqsədi:

 1.Tədris Yoxlama Servisinin (ETS-Educational Testing Service) beynəlxalq səviyyədə çalışan
təlimçilər üçün nəzərdə tutulmuş bacarıq modelinin üçüncü səviyyəsinin (mövqe, dəyərlər,
inanclar, düzgün yerdə və vaxtda öz potensialını göstərməyə hazır olmaq) təlimçilərinin
bacarıqlarının inkişafındakı rolunu araştırmaq;

2. Təlimçilərin onların daxili və xarici dünyalarında baş verən proseslərin bağlılığı haqqında olan
həssaslıqlarını artırmaq;

3.Təlimçilərin onların şəxsi keyfyyətlərinin işlərinə olan təsiri haqqında biliklərini və
özünüanlama bacarıqlarını dərinləşdirmək;

4.Təlimçilərin öz öyrənmə ehtiyaclarını anlamağı, onların üzərində çalışmağı, həmçinin hal
hazırda öyrənmənin mövcud olan nəticələrini özlərinin peşəkar inkişafının növbəti mərhələsində
tətbiq etməyi üçün dəstək göstərmək;

5.Bacarıq modellərinin təlimçilərin inkişafında mövqe, dəyərlər, inanclar və düzgün yerdə və
vaxtda öz potensialını göstərməyə hazır olmaq kimi bəzi əsas məqamlara fokuslanaraq istifadə
edilməsi anlayışını dərinləşdirmək

✔İştirakçı tələbləri: Gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən təlimçilər və pedaqoqlar
Müraciət üçün son gün: 31 mart 2020
Təşkilatçı: JUGEND für Europa (National Agency)
Məlumat və müraciət üçün link: https://bit.ly/3d4pyab
#NAYORA #AzeYouthPolicy #YouthStrategy