Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının XVI Qurultayın Təşkilat Komitəsinin üzvləri ilə görüşü keçirilib

1 Oktyabr 2019

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının XVI Qurultayın Təşkilat Komitəsinin üzvləri ilə görüşü keçirilib

Tədbirin məqsədi: Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının XVI Seçki-Hesabat Qurultayının keçirilməsinin təsdiqi

Tədbirin formatı və keçirilmə yeri: Görüş,ARGTMŞ-nın ofisi, Bakı şəhəri

Təşkilatçı(lar): ARGTMŞ

İştirakçılar: ARGTMŞ-nın sədri


1 oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının XVI Qurultayın Təşkilat Komitəsinin üzvləri İlqar Orucov, Ruhiyyə Aslanova, Murad Ağabəyli, Əşrəf Hüseynov, Ülvi Məmmədov və Asim Vəliyev ilə görüşü keçirilib. İclasda Komitə üzvlərinin birgə qərarı əsasında 11 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının XVI Seçki-Hesabat Qurultayının keçirilməsi təsdiqlənmişdir.

#NAYORA