Beynəlxalq Fond qrant müsabiqəsinə start verib

8 Yanvar 2021

Beynəlxalq Fond qrant müsabiqəsinə start verib

 

 

 

BMT`nin Sivilizasiya Aliyansı (UNAOC) ofisinin Gənclərin Həmrəylik Fondu

 

BMT`nin Sivilizasiya Aliyansı

 

BMT`nin Sivilizasiya Aliyansı (UNAOC) 2005-ci ildə keçmiş BMT Baş Katibi və İspaniya və Türkiyə Hökümətlərinin ortaq sponsorluğu əsasında qurulub. İttifaq Qərb və İslam dünyası arasında gərginliyin aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetirir. BMT`nin Sivilizasiya Aliyansı (UNAOC) fərqli mədəni və dini kimliklərə sahib olan insanlar arasında qarşılıqlı hörmət yaratmaqla dünyanın əksəriyyətinin şiddətli ekstremizmi rədd etmək və müxtəlifliyi mənimsəmək iradəsini vurğulayaraq sosial əhatəli bir dünyaya .

 

BMT`nin Sivilizasiya Aliyansı (UNAOC) fəaliyyətinin 4 əsas prioritet sahələri:

1. Təhsil

2. Gənclər

3. Miqrasiya

4. Media

 

Qeyd olunan fəaliyyət sahələri mədəniyyətlərarası konfliktin azaldılmasına və icmalar arasında körpülərin qurulmasına əsaslanıb.

Bu gün mədəniyyətlər arasındakı qütbləşməsinin köklərini araşdırmaq və bu problemin həll yolunu tapmaq məqsədilə Cənab Annan tərəfindən qlobal ekspert qrupu yaradılıb.

 

Gənclərin Həmrəylik Fondu

 

Gənclərin Həmrəylik Fondu mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqu təşviq edən görkəmli layihələrə toxum maliyyə (seed funding) dəstəyi göstərir. Mədəniyyətlərarası və / və ya dinlərarası dialoqa yenilikçi və təsirli yanaşma nümayiş etdirən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mədəniyyətlər İttifaqı-un missiyasını irəli daşıyan seçilmiş layihələrin həyata keçirilməsi üçün 25.000 ABŞ dollarına qədər qrant ayrılır.

Layihə növləri:

Aşağıdakı çərçivələrin / siyasətlərin tətbiqi ilə əlaqəli təkliflər xüsusilə dəstəklənir:

 • Mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqla əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Gənclik, Sülh və Təhlükəsizliklə bağlı 2250 (2015), 2419 (2018) və 2535 (2020) saylı qətnamələrinin icrasını dəstəkləyən layihələr;
 • Mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqdan istifadə etməklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin Zorakı Ekstremizmin qarşısının alınması üçün Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsini dəstəkləyən layihələr;
 • Pandemiya ilə bağlı daha da şiddətlənən gənclərin və onların icmalarının artan damğalanması və ayrıseçkiliyinə toxunan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının COVID-19-a Qarşı Hərtərəfli Reaksiya tətbiqini dəstəkləyən layihələr;
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dini yerləri Qorumaq üçün Fəaliyyət Planından istifadə etməklə digər dinlərə və mədəniyyətlərə hörməti, insanların təhlükəsiz və sülh şəklində dini inanclarını tətbiqetmə hüquqlarını və ekstremist ideologiyalara və hekayələrə qarşı mübarizəni təbliğ etməyi dəstəkləyən layihələr;
 • Problemlərin həlli və onların gənclərə təsirini müəyyənləşdirməklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nifrət nitqinə dair Strateji və Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsini dəstəkləyən layihələr.

 

Fəaliyyətlər:

 • Layihə müxtəlif mədəni və dini mənsubiyyətli gənclər arasında pozitiv və uzunmüddətli iş birliyi qurmağı hədəfləyən fəaliyyətləri əhatə edir və bu səbəbdən cəmiyyətdə dinc, uzunmüddətli birliyi dəstəkləməli;
 • Layihə nəsillərarası tərəfdaşlıq və dialoq elementlərini əhatə etməli;
 • Layihə möhkəm bir gender əsaslı strategiyaya malikdir və daha çox sosial birliyi əhatə etmək üçün sosial azlıqlara və ya həssas qruplara aid olmalı;
 • Layihə məddəniyyətlərarası və ya dinlərarası dialoqa yenilikçi və təsirli yanaşmaları tətbiq etmək və UNAOC-nın missiyasını inkişaf etdirməli;

Müraciət edən gənclər təşkilatları aşağıdakı meyarların hər birinə cavab verməlidir:

 • Gənclərin rəhbərliyi altında olub, təşkilatdakı vəzifə və qərarlar 18-35 yaş arası qadınlar və kişilər tərəfindən qəbul edilməlidir;
 • Fəaliyyət göstərdiyi ölkədə xeyriyyə, fond və ya birlik olaraq qeydiyyatdan keçmiş, qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatı olmalı;
 • 2018-ci ilin dekabrında və ya daha əvvəl fəaliyyətə başlamış və qeydiyyata düşmüş təşkilat olmalı;
 • Prioritet və siyasətlərin hazırlanmasında konsultasiya prosesləri daxil olmaqla demokratik idarəetmə quruluşuna və qərar qəbuletmə mexanizminə sahib olmalı;
 • Layihə qiymətləndirmə və maliyyə hesabları daxil olmaqla fəaliyyətlərinin düzgün və ardıcıl izlənilməsini, qiymətləndirilməsini və qeydlərinin aparılmasını ilə bağlı bacarığına sahib olmalı;
 • İşçiləri, maraqlı-tərəfləri və fəaliyyətlərində əks olunan gender perspektivi qorunmalı;
 • Hər hansı bir ölkəyə, mədəniyyətə, dinə və ya inanc sisteminə, etnik qrupa, cinsiyyətə və.s qarşı zorakı ideologiyalara və ziddiyyətlərə qarşı olmalı:
 • Adıçəkilən fonddan maliyyə dəstəyi və ya Mədəniyyətlərarası İnnovasiya Mükafatını almamış olmalıdır.

Layihələrə qəbul meyarları:

Təqdim olunan bütün layihələr Seçim Komitəsi tərəfindən yoxlanılır və aşağıda qeyd olunan bütün qəbul meyarlarına cavab verməlidir;

 • Əsası: Layihə gənclər tərəfindən hazırlanmış və yazılmışdır;
 • Hədəf auditoriyası: Layihə ilk növbədə gəncləri hədəf alır. Layihə iştirakçıları arasında gender balansı təmin edilir;
 • Məqsəd: Layihə, UNAOC-nın fərqli mədəni və dini kimliklərə sahib olan insanlar arasında qarşılıqlı hörmət yaratmaqla daha çox sosial cəhətdən əhatə olunan bir dünyanı təbliğ etmək vəzifəsinin inkişafına kömək edir;
 • İdarəetmə: Layihə yuxarıda göstərilən bütün uyğunluq meyarlarına cavab verən gənclərin rəhbərlik etdiyi bir təşkilat tərəfindən idarə olunur;
 • Layihə Koordinatoru: Layihə Koordinatoru açıq şəkildə müraciət edən təşkilata bağlıdır və müraciət zamanı yaş aralığı 18-35;
 • Layihə müddəti: Layihə 2021-ci il və 2022-ci ilin may ayları arasında həyata keçirilməlidir. Yekun hesabatlar ən gec 1 May 2022 tarixinə qədər təqdim edilməlidir;
 • Yer: Layihə fəaliyyətləri yuxarıdakı siyahıda göstərilən ölkə(lər)də həyata keçirilir(coğrafi əhatə hissinə baxın);
 • Büdcə: Təşkilat təklif olunan bütün layihə elementlərini tələb olunan vəsaitlə həyata keçirmə qabiliyyətinə zəmanət verməlidir.
 • İngilis dili: Layihə Koordinatorunun müraciəti və CV yalnız İngilis dilində təqdim olunmalıdır;
 • Qeydiyyat şəhadətnaməsi və əsasnamə: Qeydiyyat sənədinin və əsasnamənin surətlərinin ərizə formasına əlavə edilməsi lazımdır.

 

Son müraciət tarixi: 1 Fevral 2020, gecə saat 02:00.

 

Ətraflı məlumat üçün linklər: