Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi faktını təkcə Azərbaycan deyil, digər ölkələr də təsdiq edir

1 Oktyabr 2020

Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi faktını təkcə Azərbaycan deyil, digər ölkələr də təsdiq edir

🇦🇿 Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi faktını təkcə Azərbaycan deyil, digər ölkələr də təsdiq edir


🇬🇧 The fact that Nagorno-Karabakh belongs to Azerbaijan and is occupied by the Armenian armed forces is confirmed not only by Azerbaijan, but also by other countries


🇷🇺Тот факт, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану и оккупирован вооруженными силами Армении, подтверждается не только Азербайджаном, но и другими странами

#KarabakhisAzerbaijan