Ermənistan Silahı Qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikası

12 Oktyabr 2020

Ermənistan Silahı Qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikası

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti onların beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərinə etinasızlığını bir daha nümayiş etdirir

Armenia's aggressive policy against Azerbaijan once again demonstrates the disregard for fundamental norms and principles of international law.

Агрессивная политика Армении в отношении Азербайджана еще раз демонстрирует пренебрежение основополагающими нормами и принципами международного права.