Gənclər Forumu

3 Fevral 2022

Gənclər Forumu

Fevralın 2-də Bakıda Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumu keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumda iştirak edib.