İctimai Maarifləndirmə qruplarının Bakıda olan fəaliyyətindən kadırlar.

11 Aprel 2021

İctimai Maarifləndirmə qruplarının Bakıda olan fəaliyyətindən kadırlar.

📌Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) və Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyi (TUMİB)

nümayəndələrindən təşkil olunmuş İctimai Maarifləndirmə qruplarının paytaxtdan olan kadrlarını sizlərlə bölüşürük🤩

 

#GənclərFondu #AzGF #NAYORA #İctimaiMaarifləndirməqrupları #GenclerFondu #Birlikdə