Innocent children will be killed as long as you remain silent

2 Noyabr 2020

Innocent children will be killed as long as you remain silent

Innocent children will be killed as long as you remain silent.

❌Children should never be a target. These little angels did not pose any threat to Armenian Armed Forces, but were bombed.

❗Justice will be served.

Dünya susduğu müddətdə günahsız uşaqlar öldürüləcəkdir.

❌Uşaqlar heç vaxt hədəf olmamalıdır. Bu kiçik mələklər Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçün heç bir təhlükə yaratmamışdı.

❗ Ədalət təmin ediləcək.

#ArmeniaKillsCivillians

#KarabakhisAzerbaijan

#StopArmenianOccupation

#StopArmenianAggression