Ümumdünya Gənclər Nazirlərinin Konfransı və “Lisboa+21” Gənclər Forumu keçirilmişdir

21 İyun 2019

Ümumdünya Gənclər Nazirlərinin Konfransı və “Lisboa+21” Gənclər Forumu keçirilmişdir

Tədbirin məqsədi:Beynəlxalq mövzuların aktuallığı, okeanlar, çox tərəfli münasibətlərin vacibliyi, iqlim dəyişikliyi, həmçinin BMT-ə aid ümumi məsələlər, gənclərin problemləri, nazirlər və gənclər nümayəndələri arasında BMT tərəfindən qəbul olunmuş 2030 Gündəliyi çərçivəsində gənclər siyasəti və proqramların müzakirəsi

Tədbirin formatı və keçirilmə yeri:Konfrans və Forum, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhəri

Təşkilatçı(lar):Ümumdünya Gənclər Nazirləri

İştirakçılar:ARGTMŞ-nın sədri

 

21-24 İyun 2019-cu il tarixində 21 il sonra yenidən Portuqaliyanın🇵🇹 paytaxtı Lissabon şəhərində Ümumdünya Gənclər Nazirlərinin Konfransı və “Lisboa+21” Gənclər Forumu baş tutub. Forumda gənclər sahəsi üzrə nazirlərin görüşü həyata keçirilib.
Tədbirdə BMT Poryuqaliya Prezidenti, Baş Katibi Antonio Quttereş və Portuqaliyanın Baş Naziri iştirak ediblər. Forumda ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasının (NAYORA) sədri Məryəm Məcidova təmsil ediblər.
Dünya Gənclər Nazirlərinin iclasının açılış mərasimi Lissabon şəhərinin icra başçısı, Portuqaliya Respublikasının Təhsil naziri və Portuqaliya Respublikasının Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədrinin çıxışı ilə elan olunmuşdur.Tədbirin ilk günü beynəlxalq mövzuların aktuallığı, okeanlar, çox tərəfli münasibətlərin vacibliyi, iqlim dəyişikliyi, həmçinin BMT-ə aid ümumi məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Forumun 2-ci günü isə Portuqaliyanın prezidenti Marselu Rebelu da Soza, daha sonra isə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş çıxış etmişdir.Gün ərzində Azərbaycan deleqasiyası İslam Konfransı Gənclər Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzi tərəfindən keçirilən "Gənclər və dövlət" adlı sessiyasının çıxışçıları qismində iştirak ediblər.
Növbətigün ərzində gənclərinproblemləri, nazirlərvə gənclərnümayəndələriarasındaBMTtərəfindənqəbulolunmuş 2030 Gündəliyi çərçivəsində gənclərsiyasətivə proqramları müzakirə edilib.
Forumunba
ğlanış mərasimində Birləşmiş MillətlərTəşkilatınınBaş katibininGənclər üzrə SəfiriCayathmaVickramanayaketərəfindəntəqdimolunmuş Lisboa + 21 deklarasiyası elanedilmişdir.Dahasonraisə, tədbirForumBirləşmiş MillətlərTəşkilatınınBaş katibiAntónioQuterreşin çıxışı ilə yekunlaşmışdır.
#NAYORA #AzeYouthPolicy #Lisboa21