”Azərbaycan Maarifçi” Gənclər Təşkilatı İctimai Birliyi

”Azərbaycan Maarifçi” Gənclər Təşkilatı İctimai Birliyi

Azərbaycan Maarifçi Gənclər Təşkilatı 11 aprel 1997-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ictimai birlik kimi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Təşkilatın əsas məqsədi təhsil sahəsində gənclərin maarifləndirilməsinə kömək etmək, onların təhsil alma şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirməkdir. Bu istiqamətdə qarşısına qoyduğu vəzifələri icra etmək üçün AMGT bir-çox layihələr həyata keçirmiş və hal-hazırda da bu fəaliyyətini davam etdirməkdədir.