”Bizim Gənclik” İctimai Birliyi

”Bizim Gənclik” İctimai Birliyi

“Bizim Gənclik” İctimai Birliyi 2006-cı il may ayının 26-da dövlət qeydiyyatına alınmış və hazırda 1106-Q11-2114 nömrəli şəhadətnamə ilə fəaliyyət göstərir.