"Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" İctimai Birliyi

"Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" İctimai Birliyi

"Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" SSRİ dövründə yaranmış və müasir dövrdə də fəaliyətini davam etdirən azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olmaqla yanaşı, fəaliyyətinin əsas səciyyəvi cəhəti intellektual oyunlar sahəsində peşəkar fəaliyyət göstərən öncül ictimai qurum olmasıdır. "Atəşgah" Klubunun fəaliyyətinin məqsədi Azərbaycan Respublikasında bütün növ intellektual oyunların inkişafına kömək etməkdən ibarətdir.