"Azərbaycanın Rus Gəncləri Assosiasiyası" İctimai Birliyi

"Azərbaycanın Rus Gəncləri Assosiasiyası" İctimai Birliyi

 

ARGA, Rus və Rusdilli gənclərin Azərbaycanda birləşməsi üçün yaradılan könüllü ictimai birliyidir. Assosiasiyanın əsas vəzifələri Rus gəncləri Azərbaycanda toplamaq, Rus gəncləri və digər Azərbaycan xalqlarının gəncləri arasında dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım və mədəni əlaqələrin inkişafına kömək etmək, vahid rusdilli məkanın yaradılması, gənc nəslin vahid mədəniyyət, təhsil və informasiya məkanına inteqrasiyasıdır.