"Gələcək və İnkişaf" Gənclər İctimai Birliyi

"Gələcək və İnkişaf" Gənclər İctimai Birliyi

Birliyin əsas məqsədi gənclərin hərtərəfli inkişafına yardım etmək, onların bilik və bacarıqlarını cəmiyyətin inkişafına yönəltmək.