"Gənc Xəzər Mühəndisləri" İctimai Birliyi

"Gənc Xəzər Mühəndisləri" İctimai Birliyi

 

Qeyri-kommersiya təşkilatı olan Xəzər Mühəndislik Cəmiyyəti (CES), Xəzər bölgəsi boyunca "Mühəndislik Mədəniyyəti" inkişaf etdirmə prinsipi əsasında qurulmuşdur.