"Kainat Gənclik Mərkəzi" İctimai Birliyi

"Kainat Gənclik Mərkəzi" İctimai Birliyi

Kainat GM yarandığı gündən (1990) addım-addım qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq amalı ilə inkişaf etməkdədir.