"Maarifpərvərlik Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyası" İctimai Birliyi

"Maarifpərvərlik Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyası" İctimai Birliyi

“Maarifpərvərlik” Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyası (MAGİYA) ictimai birliyi 31 mart 2005-ci il tarixində Lənkəran şəhərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşən yerli ziyalı gənclərin təşəbbüsü ilə yaradılmış qeyri-siyasi, könüllü, özünüidarəedən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-hökümət təşkilatıdır. İctimai birlik 31 may 2005-ci il tarixində Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır (Qeydiyyat № 1105-Q4-1733). Birliyin fəaliyyət dairəsi Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir.