"Odlar Yurdu" Gənclər İctimai Birliyi

"Odlar Yurdu" Gənclər İctimai Birliyi

“Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi son dövrlərdə ölkəmizdə müşahidə olunan ictimai prosesləri, dövlətin gənclər siyasətinin əhəmiyyətini və bu siyasətin gənclərin inkişafı üçün yaratdığı real imkanları, gənclər təşkilatlarının respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakını, həmçinin Gəncə şəhərinin 2012-ci ilin “Gənclər paytaxtı” seçilməsini nəzərə alaraq 15.06.2012-ci il tarixdə təsis edilmiş, 13.07.2012-ci il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.