Gənclər Təşkilatları Milli Şuralarında və Üzv Təşkilatlarda Rəqəmsal İnkluzivliyin İnteqrasiyası

20 October 2021

Gənclər Təşkilatları Milli Şuralarında və Üzv Təşkilatlarda Rəqəmsal İnkluzivliyin İnteqrasiyası

 

“Gənclər Milli Şuralarında və Üzv Təşkilatlarda Rəqəmsal İnkluzivliyin İnteqrasiyası” layihəsi Avropanın 8 Milli Şurasının və üzvlərinin iştirakı ilə Gənclər Təşkilatlarının Resurs mərkəzində həyata keçirilir.

1 həftə müddətində 20 iştirakçı ilə birlikdə keçirilən layihə interaktiv təlimləri, qrup işlərini əhatə edir. Daha sonra kiçik miqyaslı davamlılıq layihələri həyata keçiriləcək və xüsusi bələdçi hazırlanacaq.


ENG

"Integration of Digital Inclusion in National Youth Councils and Member Organizations" project is being organize at the Resource Center of Youth Organizations with the participation of 8 European National Councils and their member organizations.

Throughout the week, with the participation of 20 participants, the project covers interactive trainings and group work. Then, small-scale follow-up projects will be implemented and a special toolkit will be developed.