Biz kimik?

Azərbaycanın aparıcı gənclər təsisatıdır. Öz ətrafında 154 gənclər təşkilatını birləşdirən Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası (NAYORA) ölkə gəncləri və təşkilatlarının yeganə konfederativ strukturu, vahid koordinasiya və əməkdaşlıq mərkəzi olmaqla onların beynəlxalq inteqrasiyasını təşkil və təmin edən qurumdur.

 

 

Missiya

Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında gənclər və gənclər təşkilatlarının rolunun artırılması.

Məqsəd

 

  • Öz tərkibinə daxil olan gənclər təşkilatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək; 
  • Onların inkişafı üçün şərait yaratmaq; 
  • Üzv təşkilatların milli, regional və beynəlxalq səviyyədə maraqlarının həyata keçirilməsinə çalışmaq;
  • Gənclərin problemlərinin həlli və hüquqlarının müdafiəsi sahəsində birgə iş aparmaq;
  • Gənclər və onların təşkilatları arasında ümummilli məsələlərin həllində həmrəyliyə nail olmaqdır